GO-Tovertuin-132.jpg

Jaarverslag over 2016

In een jaar wordt heel wat werk verricht. Ook in het GO!. Duizenden leerkrachten, opvoeders, begeleiders, directeurs en andere medewerkers geven er elke dag vorm aan ons onderwijs en zorgen daarmee voor de toekomst van Vlaanderen. Lees het jaarverslag over 2016. 

Lees verder !

Ontvang het "Helemaal GO!"-magazine in je mailbox.

coverjaarverslagwebsitewwwpuntgstreepjeopuntbe.JPG
Woord vooraf

Jaarverslag 2016

Elk jaar publiceert het GO! een verslag over zijn activiteiten van het jaar ervoor. Wij doen dit niet alleen omdat de Vlaamse regering die verplichting bij decreet oplegt, maar ook omdat wij de buitenwereld willen informeren over wat er verwezenlijkt is en wat er nog in het verschiet ligt. Behalve een overzicht van de werkzaamheden biedt het jaarverslag ook cijfergegevens over de eigen schoolbevolking en de financiële situatie.

Lees meer
GO-Tovertuin-65.jpg
Onze basis

Missie, visie en waarden van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Maximale leerwinst, totale persoonlijkheidsontwikkeling, actief burgerschap en individueel welbevinden. Een toekomst bieden aan een culturele mix van leerlingen en cursisten dankzij kwaliteitsvol modern onderwijs.

Lees meer
charter.png
Ons charter

Het pedagogisch project van het GO! (kortweg: PPGO!)

Het PPGO! is het basisdocument waarin de grondbeginselen, de waarden en de algemene doelstellingen van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap zijn opgenomen. Het is een richtingwijzer en referentiekader om lerenden te begeleiden in hun persoonlijke ontplooiing enerzijds en in hun ontwikkeling naar samenleven in diversiteit en harmonie anderzijds. Het PPGO! biedt daarmee niet alleen een basis voor kwaliteitsvol onderwijs en opvang, maar het is ook een ruimer maatschappelijk project omdat het door een brede vorming van de gehele persoonlijkheid bijdraagt aan het samenleven.

Lees meer
samenvatting.png
In een notendop

Samenvatting Jaarverslag 2016

Het GO! heeft in 2016 zijn rol als verstrekker van het onderwijs van en voor de Vlaamse gemeenschap ruimschoots waargemaakt. Qua aantal leerlingen blijft het GO! vooruitgaan. In het leerplichtonderwijs hebben we de kaap van 200.000 leerlingen gerond, ondanks de dalende geboortecijfers. Steeds meer ouders en volwassen cursisten raken overtuigd van de kwaliteit van ons pedagogisch project (PPGO!), dat we in het begin van het afgelopen jaar in een vernieuwde versie in het Vlaams Parlement feestelijk hebben voorgesteld.

Lees meer
vernieuwd PPGO.png
Doelgericht

Speerpunten

Een strategisch plan, een vernieuwd pedagogisch project, een actieplan ter preventie en opvolging van radicalisering en polarisering en nog tal van andere speerpunten vormden de kern van het werk in 2016.  

Lees meer
adminondersteuning.png
Stevige ruggensteun

Ondersteuning en dienstverlening aan het onderwijsveld

De dagelijkse, reguliere werking van de centrale diensten concentreert zich rond drie domeinen: belangenverdediging, beleidsvoorbereiding en dienstverlening. Deze drie terreinen zijn niet strikt afgebakend en versterken elkaar.

Lees meer
raadGO.png
Het centrale bestuursorgaan

De Raad GO!

De Raad is het centrale bestuursorgaan van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Vijftien mensen gekozen door ouders, personeel, universiteiten en hogescholen bepalen telkens gedurende vier jaar de koersrichting van het GO!. 

Lees meer
positieGO.png
Leerlingencijfers

De positie van het GO! in het Vlaamse onderwijslandschap

Bij de analyse van de leerlingencijfers werd het afgelopen jaar ook gebruikgemaakt van gegevens van Fedasil en eigen peilingen naar het effect van het M-decreet. Leerlingencijfers zijn een momentopname: ze wijzigen tijdens het schooljaar als gevolg van bijvoorbeeld de instapmomenten van kleuters of de doorverwijzing van leerlingen uit het gewoon onderwijs naar het buitengewoon onderwijs. Het GO! heeft leerlingen in voltijds en deeltijds onderwijs, in het leerplichtonderwijs of in het onderwijs buiten de leerplicht, in verschillende onderwijsniveaus en onderwijsvormen. Ons marktaandeel is dus niet in één cijfer te vatten.

Lees meer
infrastructuur_turnzaal.png
Schoolgebouwen

Infrastructuur

Als het stralend weer is kan het makkelijk en is het heerlijk in open lucht, maar doorgaans gebeurt lesgeven en -krijgen onder dak. Het bijzonder decreet betreffende het gemeenschapsonderwijs van 14 juli 1998 bepaalt dat de Raad van het GO! samen met de scholengroepen bevoegd is voor het vastleggen en uitvoeren van de algemene bouwplanning van de schoolinfrastructuur.

Lees meer
personeel.png
Menselijk kapitaal

Personeelsbewegingen in de centrale administratieve diensten

Op 1 januari 2016 werkten er in de administratieve diensten van het GO! 165 vastbenoemde en 38 contractuele personeelsleden. Acht personeelsleden gingen in het afgelopen jaar met pensioen, negen personeelsleden verlieten het GO! om andere redenen. Er werden twaalf nieuwe medewerkers in dienst genomen. Op 31 december 2016 sloten onze diensten het jaar af met 163 vastbenoemde en 35 contractuele personeelsleden.

Lees meer
werking.png
Activa en passiva

Werkingsmiddelen

De scholengroepen ontvangen naast uren en punten voor personeel ook werkingsmiddelen om onderwijs te organiseren. Ook de administratie en de pedagogische diensten ontvangen werkingsmiddelen om hun opdracht uit te voeren.

Lees meer
samenzorgdragenvoorklachten.png
Kwaliteitszorg

Samen zorg dragen voor klachten

Het GO! blijft sterk inzetten op een eenvoudige en laagdrempelige klachtenprocedure en een directe aanpak, informeel en oplossingsgericht. Klachten die worden geuit - op welke manier ook - moeten niet alleen als dusdanig worden gehoord en erkend maar moeten ook onmiddellijk op de juiste plaats in de organisatie terechtkomen.

Lees meer

DEEL DIT ARTIKEL:

Eerdere edities

cover_juni_2017_b.JPG
Juni 2017
PPGO! Live 2017LageReso2.jpg
Mei 2017
Leerlingen_naar_het_parlement_2.jpg
Maart 2017
actiefburegrschapinhetGO_cover3b.jpg
Februari 2017
helemaal_GO_december_2016_b.jpg
December 2016
duaalleren2.jpg
Oktober 2016
coverseptember2016.jpg (1)
September 2016
testcover.jpg
Juni 2016
sajjedhassan_aan_de_kickertafel.jpg
April 2016
leraarenkinderensamennieuwsbrief.jpg
Maart 2016
bannersamenlerensamenleven.jpg
Januari 2016
coverfotolinks.jpg
December 2015
cover_idara.jpg
November 2015
jongenmetdraagtas.jpg
September 2015
zorgcover.jpg
Juni 2015
bestuurlijkeoptimalisatie03.jpg
Mei 2015
excelleren01.jpg
Maart 2015
coverskoolizhot.jpg
Januari 2015
1 kind - school - schilderen - lager onderwijs - creatief - horizontaal (5).jpg
December 2014
GO25-24.jpg
Oktober 2014
reservecovergrootaangepast.jpg
September 2014
3 kinderen en 1 leerkracht - klas - opzoeken - lager onderwijs - leergierig - horizontaal - SH - aardrijkskunde.jpg (1)
Juni 2014
1 leerkracht - klas - staan - lager onderwijs - verantwoordelijk - horizontaal - JD.jpg
April 2014