Go (19 of 74)_kl.jpg

Verwezenlijkingen van de Raad GO! 2015-2018

Wat deed de Raad?

Lees verder !
Eddy_kl.JPG witte pijl met rode achtergrond idara_groot.jpg witte pijl met rode achtergrond

Ontvang het "Helemaal GO!"-magazine in je mailbox.

GO (28 van 95)_kl.jpg
Om te beginnen

Voorwoord

Op 31 december 2018 komt er een einde aan het mandaat van de huidige leden van de Raad GO!. Vier jaar lang hebben deze bestuurders zich met veel inzet geëngageerd om het GO! strategisch te sturen in zijn maatschappelijke rol als verstrekker van officieel onderwijs. Een terugblik.

Lees meer
Eddy_kl.JPG
Interview met Eddy Baldewijns

“Elk kind moet zijn dromen kunnen nastreven”

Decennialang bepaalde Eddy Baldewijns (73) mee het onderwijsbeleid als parlementslid, lid van de onderwijs- en schoolpactcommissie en Vlaams minister. De voorbije tien jaar stond hij als voorzitter aan het hoofd van de Raad van het GO!, het bestuursorgaan van het GO!. Aan de vooravond van zijn afscheid blikt hij terug op een goedgevulde carrière.

 

Lees meer
idara_groot.jpg
Standvastig maar flexibel

Een vernieuwd pedagogisch project

Sinds 1989 vervult het GO! met veel zorg zijn grondwettelijke opdracht om neutraal onderwijs aan te bieden. De diversiteit van onze samenleving is geëvolueerd naar een superdiversiteit. Dat plaatste onze scholen voor extra uitdagingen. Daarom besliste de Raad van het GO! in 2015 om de tekst van het PPGO!, het pedagogisch project van het GO!, te actualiseren.

Lees meer
drie_op_een_rij_01.png
Een net dat in de wereld staat

Actief burgerschap in heel het GO!

De Raad van het GO! heeft in 2016 de visietekst ‘Actief burgerschap’ goedgekeurd. Deze visie vormt het kader bij de manier waarop we leerlingen kunnen vormen tot actieve, mondige en kritische burgers die zich verbonden voelen met onze samenleving.

Lees meer
radicalisering_voorkomen.jpg
Preventie

Radicalisering van jongeren voorkomen

De toenemende radicalisering en het gewelddadig extremisme plaatsen het GO! voor nieuwe uitdagingen. Scholen en leerkrachten hebben te maken met allerlei uitingen en ideeën, uiteenlopend van individuele identiteitscrises tot complexe maatschappelijke vraagstukken waaronder vertrekkende en terugkerende Syriëstrijders. Het behoort tot de kernopdracht van het GO! de scholen en de leerkrachten hierbij te ondersteunen.

Lees meer
all_inclusive.jpg
Iedereen mee

GO! all inclusive

Het M-decreet was voor het GO! voldoende aanleiding om een visie op inclusief onderwijs uit te schrijven en te publiceren, na goedkeuring door de Raad. Het GO! verwelkomt het M-decreet als een opstap naar een nieuw, flexibel en inclusief onderwijsmodel.

Lees meer
moderniseringso.jpg
Klaar voor de 21e eeuw

Modernisering van het secundair onderwijs

De Raad besliste om de nota ‘Uitbouw toekomstige eerste graad secundair onderwijs’ als richtinggevend kader te gebruiken voor de verdere uitrol en implementatie van de modernisering van het secundair onderwijs.

Lees meer
bestuur_opt.jpg
Efficiënt samenwerken

Bestuurlijke optimalisatie

De uitdagingen van ons onderwijsnet zijn talrijk. In het kader van het project ‘Bestuurlijke optimalisatie’ besliste de Raad om te streven naar krachtigere scholengroepen die sterker staan op vlak van bestuur en beleid.

Lees meer
stem.jpg
TechnoloGO!

Nieuwe visie op STEM

De pedagogische begeleidingsdienst schreef een visie op STEM uit, die gebaseerd is op het STEM-kader van de overheid, maar die ook eigen accenten legt op basis van het PPGO! en perfect past in onze overkoepelende visie op leren. De Raad gaf in 2016 groen licht voor de publicatie en verspreiding van deze visietekst.

Lees meer
meertaligheid_2.jpg
Ken je talen ... en die van een ander

Nieuwe visie op meertaligheid

De leerlingenpopulatie in Vlaamse scholen verandert volop en dat roept in het werkveld heel wat vragen op over het gebruik van verschillende talen op school. Daarom gaf de Raad groen licht voor de publicatie en verspreiding van de visietekst ‘Inspelen op de meertalige realiteit in het GO!’. We stelden de vraag: wat kan de plaats van de moedertaal in GO! scholen betekenen? Hoe kan die plaats eruitzien?

Lees meer
infrastructuur.jpg
Nieuwe fundamenten

Visie op infrastructuur

Het GO! is eigenaar en beheerder van een zeer groot patrimonium om elke dag onze onderwijsopdracht in waar te maken. Het afgelopen jaar is er sterk ingezet op de uitrol van het globale infrastructuurbeleidsplan. Dit plan versterkt de samenwerking en verdere professionalisering van het GO! als patrimoniumbeheerder, over de verschillende bestuursniveaus (centrale diensten, scholengroepen en scholen) heen. Een belangrijke mijlpaal in 2017 is de goedkeuring door de Raad van de visie op infrastructuur.

Lees meer
weesdestem5.jpg
Iedereen denkt mee

Wees de stem, niet de echo

Onderwijs: dat maken de mensen die er elke dag mee bezig zijn. Zij weten het best waar de pijnpunten liggen en waar de kansen om te verbeteren. Maar de middelen en de wettelijke omkadering voor ons onderwijs worden bepaald door onze politici. Om hen over ons idee van wat er nodig is in te lichten, stelt het GO! op initiatief van de Raad een dossier samen: het GO! memorandum.

Lees meer
overzicht.jpg
Inventaris

Volledig overzicht

In dit digitaal magazine werden de meest bijzondere verwezenlijkingen van de Raad van het GO! in de kijker gezet. Voor de volledigheid kan je hieronder een volledig overzicht van alle behandelde dossiers terugvinden.

Lees meer
RaadGO!.jpg
Tot slot

Dankwoord

Het GO! bedankt zijn raadsleden voor hun tomeloze inzet de voorbije 4 jaar en voor hun blijvend ambassadeurschap voor ons net.

Lees meer

DEEL DIT ARTIKEL:

Eerdere edities

teenagers_met_laptops_shutterstock_749503528.jpg
November 2018
coverjaarverslagover2017.PNG
verslag 2017
cover_krullenbol.jpg
September 2018
actief_burgerschap_shutterstock_415091044.jpg
Mei 2018
inclusie_februari_2018.jpg
Februari 2018
okan_leerling_shutterstock_76848091.jpg
November 2017
cover_editie_oktober_2017b.jpg
Oktober 2017
GO-Tovertuin-132.jpg
verslag 2016
cover_juni_2017_b.JPG
Juni 2017
PPGO! Live 2017LageReso2.jpg
Mei 2017
Leerlingen_naar_het_parlement_2.jpg
Maart 2017
actiefburegrschapinhetGO_cover3b.jpg
Februari 2017
helemaal_GO_december_2016_b.jpg
December 2016
duaalleren2.jpg
Oktober 2016
coverseptember2016.jpg (1)
September 2016
testcover.jpg
Juni 2016
sajjedhassan_aan_de_kickertafel.jpg
April 2016
leraarenkinderensamennieuwsbrief.jpg
Maart 2016
bannersamenlerensamenleven.jpg
Januari 2016
coverfotolinks.jpg
December 2015
cover_idara.jpg
November 2015
jongenmetdraagtas.jpg
September 2015
zorgcover.jpg
Juni 2015
bestuurlijkeoptimalisatie03.jpg
Mei 2015
excelleren01.jpg
Maart 2015
coverskoolizhot.jpg
Januari 2015
1 kind - school - schilderen - lager onderwijs - creatief - horizontaal (5).jpg
December 2014
GO25-24.jpg
Oktober 2014
reservecovergrootaangepast.jpg
September 2014
3 kinderen en 1 leerkracht - klas - opzoeken - lager onderwijs - leergierig - horizontaal - SH - aardrijkskunde.jpg (1)
Juni 2014
1 leerkracht - klas - staan - lager onderwijs - verantwoordelijk - horizontaal - JD.jpg
April 2014